Meny
Våra program
Hemutbildning

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du arbeta med människor, kanske med ungdomar på deras fritid? Eller är du intresserad av hälsa och träning och vill jobba med det? I så fall är Barn- och fritidsprogrammet något för dig. Utbildningen blandar teoretiska ämnen och lärande ute på arbetsplatser.

Utbildningen

Under första året landar du i att gå på gymnasiet genom att lära känna skolan och dina klasskamrater samt studera ämnen som svenska, matematik och samhällskunskap. Det blandar vi upp med ledarskapsövningar, utomhusaktiviteter och studiebesök för att du ska få grepp om vad du kan jobba med sen. Under årskurs 2 börjar du inrikta dig mot Fritid och Hälsa genom att läsa ämnen som Fritids- och friskvårdsverksamheter och Fritid och idrottskunskap. Under årskurs 3 genomför du bland annat ett gymnasiearbete kopplat till dina intressen. 

Vi jobbar hela tiden verksamhetsnära vilket betyder att under utbildningen gör du studiebesök i olika verksamheter såsom fritidsgårdar eller träningsanläggningar för att lära dig om hur de jobbar. Vi kommer också ta emot gästföreläsare från organisationer som jobbar med ungdomar eller föreningslivet. 

Tillsammans tar vi fram en plan som hjälper dig att klara dina gymnasiestudier och nå dit just du vill. När du är färdig kan du antingen börja jobba direkt eller studera vidare. Vi delar lokaler med Tora Vega Folkhögskola där du efter gymnasiet kan utbilda dig till fritidsledare eller lärarassistent. Du har också möjlighet att skugga inne på någon av dessa utbildningar. 

Programmet är yrkesinriktat men ger grundläggande behörighet för vidare studier. 

Info om Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Du har APL (arbetsplatsförlagt lärande) under ca en termin. Utifrån dina intressen skräddarsyr vi APL så det passar just dig. 

Vi kan hjälpa dig till en träningsanläggning, gym, fritidsgård eller förening där du får lära dig att ta ansvar på en arbetsplats. 

Samarbete med våra Fritidsledarutbildningar

I samma lokaler som Tora Vega Gymnasiet finns även vår eftergymnasiala utbildning till fritidsledare. Fritidsledarutbildningen har funnits på Tora Vega Folkhögskola under lång tid. På Barn- och Fritidsutbildningen kommer du få göra studiebesök hos fritidsledarna och vara med på olika aktiviteter som våra fritidsledare anordnar såsom friluftsdagar, Master Chief och ledarskapsaktiviteter. Kanske är du också sugen på att läsa vidare till fritidsledare efter gymnasiet?

Vi arbetar mycket med utomhuspedagogik där du kommer lära dig genom att vara ute i närområdet. Utomhus på olika utflykter eller i vår fina gymnastikhall kommer du öva på att leda grupper och skapa aktiviteter som du sen kommer ha nytta av oavsett vad du jobbar med.

Vi vill att du skall klara dina studier

Hos oss får du stöd med motivationen för att klara gymnasiet av kompetenta och engagerade lärare. Alla som arbetar på skolan har dig i fokus. 

På eftermiddagen kan du söka stöd hos våra studiecoacher i studieverkstaden där du också träffar studerande från andra utbildningar. Här kan du i lugn och ro arbeta vidare med uppgifter från skoldagen. 

Vi har en studie- och yrkesvägledare (SYV) på skolan som hjälper dig att välja rätt i dina studier utifrån vad du har för planer efter gymnasiet. SYV kommer också prata med dig om utbildningsmöjligheter efter tiden hos oss. 

Vi arbetar mycket med att bygga relationer, både i klassen och med övriga utbildningar på skolan. Vi har temadagar, kulturaktiviteter och friluftsdagar. Hos oss lär du känna alla!

Introduktionsprogram – Programinriktat val Barn och fritid

För dig som inte helt uppnått behörighet från grundskolan men som kan visa att du kommer klara studierna ändå finns det möjlighet att söka till Introduktionsprogrammet. Du läser tillsammans med den övriga Barn- och fritidsklassen i de flesta ämnen men har också en individuell plan för hur du kan läsa in de ämnen du saknar behörighet från grundskolan. Våra erfarna pedagoger stöttar dig i studierna. När du blivit färdig med dina behörigheter från grundskolan så skrivs du in på det nationella programmet. 

Om du inte är helt färdig efter dina tre år på gymnasiet har du möjlighet att fortsätta läsa på vår Allmänna kurs under mellan 1 till 3 år för att bli behörig. 

Bra att veta
Programmet:
3 års studier på heltid
Studietakt:
100%
Poängplan:
Poängplan för programmet hittar du på Skolverkets poängplan.
Ansökan:
Öppnar i början av 2025.
Nyhet:
Nu ger alla 18 nationella program grundläggande behörighet till högskola och universitet.