Meny
Våra program
Hem

Här har vi dig i fokus! 

Mysig bistro, unik gymnastiksal, utomhuspedagogik i kringliggande parkmiljöer, snabb tillgång till studie- och yrkesvägledare och elevhälsoteam och kompetenta och engagerade lärare som finns där för dig. På Tora Vega Gymnasiet kommer du att upptäcka storheten med ett mindre gymnasium.

Elevhälsa på Tora Vega Gymnasiet

Vi har ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator och specialpedagog som samarbetar med hela skolan för att du ska må bra och klara dina studier. Tillsammans arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket betyder att vi tar tag i saker innan de har hunnit bli problem. 

Elevhälsoteamet arbetar med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser för att tiden på gymnasiet ska bli så bra som möjligt för dig. Skolan har också tillgång till skolläkare och skolpsykolog som kopplas på vid behov. 

Varje elev har en egen mentor som är den pedagog du har närmast kontakt med och som du alltid kan gå till. Vi har också studiecoacher som kan stötta dig i att strukturera dina studier. Du möter dem under skoldagen men också efter skolan i vår studieverkstad där du kan arbeta vidare med dina uppgifter.

Studie- och yrkesvägledare

På skolan finns tillgång till SYV som lotsar dig i att välja rätt utifrån de målsättningar du har inför framtiden. Vi är en liten skola där det alltid är lätt att boka samtal med SYV.

Idrott och Hälsa

Vi har en unik gymnastiksal (Sveriges äldsta) där du kommer att ha idrott. Vi arbetar mycket med utomhuspedagogik och många av dina idrottslektioner kommer att förläggas till våra kringliggande parkmiljöer.

Bistro med skolmat

Vi har en egen bistro på skolan där du får varm lunch varje dag. Här äter du i en lugn miljö tillsammans med dina klasskamrater, elever från andra utbildningar och dina lärare. I bistron finns det också möjlighet att köpa fika under dagen men också möjlighet att plugga med en kopp kaffe. 

Granne med vår folkhögskola

Vi delar lokaler med Tora Vega Folkhögskola och det finns goda möjligheter att läsa vidare på våra yrkesutbildningar eller allmänna kurser efter gymnasiet.