Meny
Våra program
Hemplats

Försäljnings- och serviceprogrammet

Drömmer du om att arbeta i en butik, starta eget företag eller jobba med marknadsföring? Gillar du att träffa nya människor och vill lära dig mer om bemötande och service? Då är Försäljnings- och serviceprogrammet på Tora Vega Gymnasiet rätt för dig. Här kombinerar vi teoretiska studier med moment i entreprenörskap, marknadsföring och kommunikation och med flera perioder av APL där du lär dig på en arbetsplats.

Utbildningen

Under första året landar du i att gå på gymnasiet genom att lära känna skolan och dina klasskamrater samt studera ämnen som svenska, matematik och samhällskunskap. Det blandar vi upp med studiebesök, gästföreläsare och gemensamma projekt för att du ska få känna på vad du kan jobba med sen. Under årskurs 2 börjar du fördjupa dig i ämnen som handel, entreprenörskap och servicekunskap. Du kommer få öva på bemötande, stärka dina ledaregenskaper och tillsammans med andra planera projektideer som ni sedan genomför. Vi samarbetar med Ung Företagsamhet och under din gymnasietid kommer du starta, driva och sedan avveckla ett UF-företag utifrån dina intressen. UF-företaget kommer att ingå i ditt gymnasiearbete under årskurs 3. 

Vi jobbar verksamhetsnära vilket betyder att under utbildningen gör du studiebesök på företag vi samarbetar med där du får möjlighet att knyta kontakter. Du kommer också gå på jobbmässor och besöka universitet/högskolor för att få inspiration inför framtiden. Är du nyfiken på att starta ett eget företag eller planera ett projekt så stöttar vi dig i det. 

Tillsammans tar vi fram en plan som hjälper dig att klara dina gymnasiestudier och nå dit just du vill. När du är färdig kan du antingen börja jobba direkt eller studera vidare. Vi delar våra fina lokaler med vår huvudman Tora Vega Folkhögskola där du efter gymnasiet kan läsa vidare på någon av våra yrkesutbildningar.  

Programmet är yrkesinriktat men ger grundläggande behörighet för vidare studier.  

Info om Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Du har APL (arbetsplatsförlagt lärande) under ca en termin. Utifrån dina intressen skräddarsyr vi APL så det passar just dig. 

Vi hjälper dig till en butik, företag eller kundtjänst som intresserar dig. Både innan, under och efter APL kommer du få lära dig om arbetsmiljöfrågor och vad som krävs av dig på jobbet.

Vi vill att du skall klara dina studier

Hos oss får du stöd med motivationen för att klara gymnasiet av kompetenta och engagerade lärare. Alla som arbetar på skolan har dig i fokus. 

På eftermiddagen kan du söka stöd hos våra studiecoacher i studieverkstaden där du också träffar studerande från andra utbildningar. Här kan du i lugn och ro arbeta vidare med uppgifter från skoldagen. 

Vi har en studie- och yrkesvägledare (SYV) på skolan som hjälper dig att välja rätt i dina studier utifrån vad du har för planer efter gymnasiet. SYV kommer också prata med dig om utbildningsmöjligheter efter tiden hos oss. 

Vi arbetar mycket med att bygga relationer, både i klassen och med övriga utbildningar på skolan. Vi har temadagar, kulturaktiviteter och friluftsdagar. Hos oss lär du känna alla!

Introduktionsprogram – Programinriktat val Försäljnings- och Serviceprogrammet

För dig som inte helt uppnått behörighet från grundskolan men som kan visa att du kommer klara studierna ändå finns det möjlighet att söka till Introduktionsprogrammet. Du läser tillsammans med den övriga Försäljnings- och Serviceklassen i de flesta ämnen men har också en individuell plan för hur du kan läsa in de ämnen du saknar behörighet från grundskolan. Våra erfarna pedagoger stöttar dig i studierna. När du blivit färdig med dina grundskolebehörigheter så skrivs du in på det nationella programmet. 

Om du inte är helt färdig efter dina tre år på gymnasiet har du möjlighet att fortsätta läsa på vår Allmänna kurs under mellan 1 till 3 år för att bli behörig.